Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη

Εκδόθηκε το Π.Δ. υπ΄αριθμ. 27/26.3.2018 «Προκαταβολή Εξόδων Υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική

Read more