Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη

Εκδόθηκε το Π.Δ. υπ΄αριθμ. 27/26.3.2018 «Προκαταβολή Εξόδων Υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική

Read more

Yποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού Π.Σ

Συνάδελφοι, σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 20135Φ.100.5/04.04.2018 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Yποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού Π.Σ.» και παρακαλούμε όπως υποβάλετε όσοι επιθυμείτε τις προτάσεις σας έως

Read more