Χορήγησαν νερά στους πυροσβέστες

Σε μία κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς των πυροσβεστών προχώρησε η εταιρία ΘΕΟΝΗ, με την ευγενική προσφορά ποαότητας νερών προς τους πυροσβέστες της Λάρισας, δια μέσω του σωματίου τους. Κατά την παραλαβή, ο πρόεδρος Ρούντος Βασίλης ευχαρίστησε τους υπεύθυνους της επιχείρησης εκ μέρους των συναδέλφων του, για την ευγενική αυτή κίνηαη.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail