ΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Θεσσαλίας

  • Πρόεδρος: Ρούντος Βασίλειος
  • Αντιπρόεδρος: Μέλλιος Θεόδωρος
  • Γ.Γραμματέας: Γαβριάς Κων/νος
  • Ταμίας: Δαούλας Χρήστος
  • Υπ.Δημ.Σχέσεων: Ράπτης Ιωάννης
  • Οργ.Γραμματέας: Αρβυθάς Ηλίας
  • Αναπλ.Γ.Γραμματέας: Τάψας Νικόλαος
  • Μέλος: Κυπαρίσης Ιωάννης
  • Μέλος: Λέτσιος Κων/νος